Symposium Social media: what’s in it for me?
woensdag 18 mei 2011

De brand in Moerdijk was op Twitter en Hyves op een bepaald moment het meest besproken onderwerp. Ook tijdens eerdere crisissituaties speelden de sociale media een belangrijke rol. Zo waren de beelden van de crash van de Boeing van Turkish Airlines via YouTube over de hele wereld al te zien, bijna nog voordat hulpverleners ter plaatse waren.
Het valt niet meer te ontkennen: Twitter, YouTube, Hyves en Facebook spelen een belangrijke rol tijdens en na een crisis en bij de bestrijding van hiervan. Bent u een bestuurder, leidinggevende of adviseur van een hulpverleningsdienst en wilt u weten hoe u en uw organisatie kunnen omgaan met sociale media? Dan mag u het symposium ‘Social media: what’s in it for me?’ niet missen!

Programma
In een vooraankondiging van dit symposium hebben wij potentiële deelnemers gevraagd hun wensen voor het programma aan ons kenbaar te maken. Velen hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid en aangegeven wat zij tijdens dit symposium wilden leren en, vooral ook, wilden doen. Op die manier hebben wij een programma kunnen samenstellen dat volledig aansluit bij de wensen van de deelnemers.

Het programma start met een inleiding van lector Crisisbeheersing Menno van Duin over onderzoeksresultaten en 'what’s in it for U'. Aansluitend vindt er een paneldiscussie plaats over 'what's in it for us'. Panelleden beantwoorden vragen als: Hebben we wel tijd binnen onze werkzaamheden voor sociale media? Wat zijn organisationele belemmeringen bij het gebruik van sociale media? Waar loop je als organisatie tegen aan? Moeten we niet eerst de eigen processen op orde hebben? Na de pauze kunt u twee workshops volgens over het gebruik en de werking van sociale media. Het symposium wordt afgesloten met een borrel.

Meer informatie over het programma.

Voor wie?
Het symposium is bestemd voor bestuurders, leidinggevenden en adviseurs van hulpverleningsdiensten die willen weten hoe zij en hun organisatie kunnen omgaan met sociale media.

Datum en locatie
Het symposium vindt plaats op woensdag 18 mei 2011, van 14.00 tot 19.30 uur, bij het NIFV in Arnhem. Het NIFV organiseert dit symposium in samenwerking met Adviesbureau VDMMP.

Aanmelding
Deelname kost € 275,00 per persoon. U kunt zich online aanmelden via Mijn.NIFV. Minimaal een week van tevoren ontvangt u een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. U kunt uw aanmelding alleen schriftelijk annuleren via congresbureau@nifv.nl. In geval van verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met het congresbureau van het NIFV, telefoon 026 355 22 08, e-mail congresbureau@nifv.nl

Classificatie : Informerend
Gepubliceerd: 18-5-2011