Bijbehorende stukken Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid
en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

Bijbehorende stukken zijn o.a. het Advies en nader rapport van de Raad van State, de adviezen van de VNG, het Veiligheidsberaad, de gezamelijke vakorganisaties en de VBV​

Bron :
Classificatie : Wetgevend
Gepubliceerd: 26-7-2011